Spotkanie koordynatorów w ramach programu Erasmus+

W dniach 10 – 12 marca, w Bukareszcie odbyło się drugie spotkanie koordynatorów projektu Erasmus+ „Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły: pani Katarzyna Helisz oraz pani Agata Borkowska.

Celem spotkania było przede wszystkim przygotowanie do działań mobilnościowych oraz  działań w zakresie upowszechniania wyników projektu. W bieżącym roku szkolnym zaplanowane zostały dwie wymiany uczniowskie, w trakcie których zorganizowane zostaną działania treningowe, prelekcje, spotkania, warsztaty, wizyty w obiektach. Każde ze spotkań poświęcone będzie innej tematyce pomocy przedmedycznej, czy ochrony życia.

W ramach tych spotkań odbywać się będą także działania o charakterze integracyjnym. Uczniowie będą mieli możliwość poznać kulturę i zwyczaje regionalne, dziedzictwo i tożsamość narodową krajów partnerskich.

Pierwsza wymiana uczniowska odbędzie się już w maju, w Gliwicach, gdzie spotkają się przedstawiciele 5 partnerów z Gliwic, Wetslar (Niemcy), Bukaresztu (Rumunia) oraz Nowej Cerkwi.

Kolejna wymiana odbędzie się w czerwcu i miejscem spotkania będzie niemiecka miejscowość Wetslar.

Dla uczniów jest to nie tylko okazja nabycia dodatkowych umiejętności z zakresu ratownictwa przedmedycznego, ale także możliwość poznania rówieśników z innych krajów UE i  ćwiczenie komunikacji w języku angielskim.

Więcej informacji na stronie projektu ERASMUS+ „Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia” – Ready2Aid