Bezpieczeństwo w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 r.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust.1 pkt.2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i szybki kontakt rodziców ze szkołą, w razie występowania jakichkolwiek zagrożeń, przedstawiamy Państwu komunikat dyrektora naszej szkoły – pani Alicji Kamińskiej.

Ważne telefony: Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi 604 558 035, 52 397 51

Ważne telefony do instytucji pomocy na naszym terenie:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Chojnicach: 52 334 44 60, kom. 515 262 977

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 52 397 34 96

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej: 52 397 35 74

Centrum Pomocy Rodzinie: 52 334 44 80.

Istnieją też ogólnopolskie telefony zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich: 800 676 676

Informacji można też szukać na stronie: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

  • Sygnały prosimy kierować na adres nowacerkiew11@gmail.com