Ubezpieczenie NNW Ucznia

Drodzy Rodzice ! Wzorem ostatnich lat kontynuujemy model zawierania polis NNW Ucznia samodzielnie przez Rodzica. Szkoła nie organizuje ubezpieczenia zbiorowego ale to nie znaczy , że kwestie bezpieczeństwa są obojętne […]