Rekrutacja na rok szkolny 2024/25

Uwaga! Szanowni Państwo! 

Od dnia 26 lutego 2024 r. rozpoczynamy rekrutację do naszej szkoły na rok szkolny 2024/2025!

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 21/2024 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 stycznia 2024 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/20235 do oddziałów przedszkolnych   w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojnice na rok 2024/2025

Zgłoszenia i wnioski należy składać od dnia 26.02.2024 r. do dnia 11.03.2024 r.

Do każdego zgłoszenia czy wniosku musi być dołączona klauzula informacyjna RODO.

Dokumenty rekrutacyjne w załączeniu:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice nr 11/2023
  2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I (zamieszkałe w obwodzie szkoły)
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (spoza obwodu szkoły)
  4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
  5. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy
  6. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego