Ostatnie pożegnanie Zygfryda Szycha [*]

Z głębokim smutkiem i poczuciem straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zygfryda Szycha dnia 2 listopada.

Jego malarska pasja i 40-letni trud zgłębiania wiedzy o 18 Pułku Ułanów Pomorskich zaowocowały bogatą galerią obrazów.

Łączymy się w żalu i smutku z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi zmarłego.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia. [*]