„Gotowi do Pomocy” podczas spotkania w Gliwicach.

W dniach od 6 do 11 maja br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pierwszym spotkaniu w ramach projektu Erasmus+. Gospodarzem wydarzenia był Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Gliwicach.
Najważniejszym celem tygodniowego spotkania, zgodnie z nazwą projektu „Ready2Aid”, była wymiana dobrych praktyk. Uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, którego organizatorem był Oddział Rejonowy PCK w Gliwicach. Ważnym wydarzeniem była wizyta w straży pożarnej i możliwość zapoznania się z pracą strażaków, wyposażeniem wozów, ale również z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, tak ważnego w pracy każdego strażaka. Z dużym zainteresowaniem i radością uczestniczyliśmy w pokazie eksperymentów i zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez Politechnikę Gliwicką, a podczas różnorodnych warsztatów mieliśmy okazję prowadzić konwersacje w j. angielskim z kolegami i koleżankami z krajów partnerskich.
Podczas spotkania był również czas na zwiedzanie Gliwic, wycieczkę do Krakowa, zwiedzanie kopalni w Zabrzu, przejażdżkę wąskotorówką w Rudach i wiele innych atrakcji.
Na zakończenie każdy z nas otrzymał certyfikat uczestnictwa oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy.

Po powrocie do szkoły podzieliliśmy się wrażeniami z p. dyrektor.
Uczestnictwo w projekcie jest dla nas nowym i niezwykle ciekawym doświadczeniem.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, tym razem w Wetzlar (Niemcy).

Więcej informacji na stronie projektu

Programme: Erasmus +