Nauczyciele

Nauczyciele

Język polski: Emilia Piątek, Danuta Szmaglińska, Lucyna Skurcz

Matematyka: Katarzyna Helisz , Wioletta Lackowska

Język niemiecki: Magdalena Brzezińska

Język angielski: Emilia Piątek, Marta Szczęsna

Historia: Alicja Kamińska, Maria Jaśtak

Wiedza o społecz.: Katarzyna Januszewska – Fojuth

Biologia: Aneta Golimowska – Kobus

Przyroda: Ewa Gomółka

Geografia: Ewa Gomółka

Chemia: Aneta Golimowska-Kobus

Fizyka: Wioletta Lackowska

Informatyka: Katarzyna Helisz

Muzyka: Kamil Niemczyk

Plastyka: Aneta Golimowska-Kobus

Technika: Aneta Golimowska-Kobus

Wych. fizyczne: Bartłomiej Lonski, Dariusz Nowaczyk

Religia: Maria Jaśtak

Nauczanie początkowe: Sławomira Kurs, Ewelina Ejsmont, Judyta Stoltman, 

Wychowawca oddziału przedszkolnego: Ewa Orzłowska, Katarzyna Lorbiercka, Martyna Theil

Pedagog szkolny: Ludwika Moga

Biblioteka: Aleksandra Karwalska

Logopeda: Danuta Szmaglińska

Wychowanie do życia w rodzinie: Magdalena Brzezińska