Modernizacja Izby Pamięci

Wspólnie z Fundacją „Szarża pod Krojantami” realizowaliśmy wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego PROW na lata 2007 -2013, dotyczący operacji:

„Wyposażenie Izby Pamięci Żołnierzy 18 Pułku Ułanów Pomorskich będącej obiektem pełniącym funkcję muzeum – jako ośrodka edukacji regionalnej oraz promocji tradycji i kultury regionu”.

Udało nam się przy dużym zaangażowaniu wielu osób wymienić i na nowo zaaranżować w naszej Izbie Pamięci 16 gablot aluminiowych, 5 gablot ekspozycyjnych stojących, 3 witryny, 5 gablot drewnianych. Koszt całej operacji to 30 785,79 zł, z czego 9235, 74 zł to wkład własny w postaci pieniędzy od sponsorów (np. Rady Rodziców w Zespole Szkół w Nowej Cerkwi) oraz koszty nieodpłatnej pracy pracowników szkoły.

W zmodernizowanej Izbie Pamięci zorganizowano już wiele ciekawych przedsięwzięć

  1. W dniu 4 września 2011 r., po raz 45 zorganizowano uroczystości związane z rocznicą Szarży pod Krojantami pod Pomnikiem 18 Pułku Ułanów Pomorskich, których nieodłącznym elementem jest zwiedzanie Izby Pamięci przez szeroką rzeszę zainteresowanych
  2. W dniu 3 września 2011 r. odbyła się Konferencję Popularnonaukową związana z 72 rocznicą Szarży pod Krojantami
  3. zorganizowano spotkanie z uczestnikiem szarży  pod Krojantami, porucznikiem Wacławem Werenczukiem (4.09.2011) oraz panią Joanną Ładoś – Wastian – wnuczką rotmistrza Ładosia, dowódcy szwadronu ułanów w bitwie pod Krojantami (2.09.2011)
  4. Cyklicznie odbywają się lekcje historii regionalnej, prowadzone przez opiekuna Izby Pamięci, panią Kazimierę Szark dla uczniów Zespołu Szkół w Nowej Cerkwi i innych
  5. Izbę zwiedziło kilka wycieczek szkolnych, stowarzyszeń (np. „Clonovia” z Kutna) oraz wiele osób indywidualnych

 

 

Operację   „Wyposażenie Izby Pamięci Żołnierzy 18 Pułku Ułanów Pomorskich będącej obiektem pełniącym funkcję muzeum – jako ośrodka edukacji regionalnej oraz promocji tradycji i kultury regionu”  sfinansowano dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.