Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY

Kalendarium
1687 – pierwsza wzmianka o szkole parafialnej w Nowej Cerkwi
1861 – budowa pierwszego budynku szkolnego
3.05.1945 – otwarcie szkoły po wojnie
1949 – otwarcie biblioteki i świetlicy gromadzkiej
12.02.1951– oficjalna data likwidacji analfabetyzmu we wsi
6.10.1962 – we wsi po raz pierwszy zabłysło światło
16.01.1965 – zakup telewizora „Nefryt” ze składek społeczeństwa wsi, który ustawiony został w klubo –kawiarni „Ruch”
09.1966 – wykopy pod budowę nowej szkoły
11.09.1966 – odsłonięcie pomnika w Krojantach ku czci żołnierzy 18 Pułku Ułanów Pomorskich
6.01.1967 – oddanie do użytku budynku nowej szkoły Tysiąclecia
23.05.1971 –wieś otrzymała połączenie autobusowe z Chojnicami
1974 –początki działalności Izby Pamięci Narodowej poświęconej pamięci żołnierzy 18 Pułku Ułanów
1.09.1979 –szkoła podstawowa uzyskała imię 18 Pułku Ułanów Pomorskich
1989 –92 –rozbudowa szkoły
13.10.1997 –uroczyste otwarcie stołówki szkolnej
1.09.1999 –pierwszy rok reformy oświaty, oprócz 6 –klasowej szkoły podstawowej, utworzono gimnazjum dla obwodu szkół Kłodawa i Nowa Cerkiew
5.09.1999 –uroczyste obchody 60 rocznicy szarży pod Krojantami
03.2001 –Rada Gminy Chojnice podejmuje decyzję o likwidacji gimnazjum w naszej szkole z dniem 31.08.2001
03.2002 –Rada Gminy Chojnice decyduje się na ponowne utworzenie Zespołu Szkół w Nowej Cerkwi
2003 – w Urzędzie Gminy Chojnice zapada decyzja o budowie sali gimnastycznej i remoncie budynku szkolnego
2004 –powołanie do życia Społecznego Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej w Nowej Cerkwi
2006 -remont budynku szkolnego
30.03.2007 nadanie imienia 18 Pułku Ułanów Pomorskich Gimnazjum
31.05.2008 wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej

1.09.2009 oddanie do użytku sali gimnastycznej
6.09.2009 uroczyste obchody 70 rocznicy Szarży pod Krojantami
2.09.2011 45 lecie organizacji przez szkołę manifestacji patriotyczno – religijnej przy pomniku 18 PUP pod Krojantami

Józef Jasiński „Jojota”

                                  Na wieczną chwałę dzielnym ułanom,
                                  szkole w Nowej Cerkwi nadano ich miano.
                                 18-tego Pułku Ułanów Pomorskich,
                                  za sławę oręża niepodległej Polski

Historia szkoły

Zajęcia szkolne pierwszy raz po wojnie odbyły się nie 1-go września, ale 3-go maja. Trzeba było zabiegać o wszystko, poza tablicą i kilkoma ławkami nie było niczego. Społeczeństwo Nowej Cerkwi bardzo aktywnie włączyło się do pracy społecznej przy wskrzeszaniu życia kulturalno – oświatowego, budowie dróg, zakładaniu placówek społecznej użyteczności. Zajęcia szkolne odbywały się początkowo w jednym budynku, po paru latach w trzech. W szkole pracowała jedynie trójka nauczycieli.

Żaden z budynków nie był przygotowany do pracy szkolnej, były oddalone od siebie około 300 do 500 metrów, ogrzewane tradycyjnie na owe czasy zwykłymi piecami na drewno. Na szczęście w połowie lat 60-tych ówczesne władze powiatowe i terenowe postanowiły przeznaczyć fundusze  na  budowę nowych obiektów szkolnych w myśl hasła „1000 szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego”. Takim pomnikiem jest nasza szkoła.

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice postanowili dalej kontynuować  wątek historyczny swojej szkoły. Poczynili przygotowania do nadania  imienia tej  historycznej szkole.  Nie trzeba  było się  długo zastanawiać się. Każdy  znał datę  1 września 1939r. -słynna w całej Europie –szarża  18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami, miała miejsce tuż obok szkoły, w odległości dwóch kilometrów. W 1966r. powstał pierwszy znak pamięci tuż przy szosie „Berlince”, w pobliżu Krojant i Nowej Cerkwi. Od samego początku opiekujemy się tym pomnikiem. Do chrztu szkoły, trzeba było się godnie przygotować. Dobrze poznać historię patrona. Początkowo społeczność szkolna chciała, aby patronem został dowódca 18 Pułku Ułanów Pomorskich  płk Kazimierz Mastalerz lub rotmistrz Eugeniusz Świeściak, z ust którego padł rozkaz do szarży. Jednak najbardziej spodobała się myśl nauczycielki –Kazimiery Szark  , późniejszej dyrektor szkoły, a obecnie opiekunki Izby Pamięci, która powiedziała:   „Cena  krwi jest taka sama, zwykłego żołnierza, jak i żołnierza dowódcy, stojącego rangą i odpowiedzialnością wyżej. Proponuję imię zbiorowe – 18 Pułku Ułanów Pomorskich , wtedy oddamy należyty hołd wszystkim poległym i żyjącym bohaterom tego pułku”. Myśl znalazła akceptację u wszystkich zainteresowanych tą sprawą. Przystąpiono  do żmudnej, systematycznej pracy tworzenia Izby Pamięci  Narodowej. Jesteśmy  wdzięczni   wszystkim,   którzy  nam w tym pomogli: rodzinom poległych, żyjącym świadkom, historykom, autorom licznych wydawnictw na  ten  temat, dziennikarzom , ale  najwięcej  tym, którzy bezpośrednio   brali udział  w  tej  szarży. 1 września 1979 roku bardzo uroczyście Szkole w Nowej Cerkwi nadano imię 18 Pułku Ułanów Pomorskich.

Natomiast 1 września 1980 r. Szkoła uzyskała sztandar wyhaftowany ręcznie w najstarszej pracowni na Pomorzu – Starogardzie Gdańskim. Uroczystego wręczenia aktu nadania imienia szkole, jak i wręczenia sztandaru dokonał Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy – Franciszek Wróblewski, przy współudziale Rotmistrza Jana Ładosia, Dyrektora Zespołu Szkół Gminnych – Józefa Pokrzywnickiego, naczelnika Gminy – Wacława Górnego i Pierwszego Sekretarza PZPR – Wandy Weltrowskiej. Obie uroczystości zgromadziły wielkie ilości młodzieży, mieszkańców Nowej Cerkwi i okolicy, przybyli również bohaterowie 18 Pułku Ułanów Pomorskich wraz z rodzinami.

    Alfons Grzywacz – pierwszy dyrektor szkoły <od 1945r.>
Kazimiera Szark – drugi dyrektor szkoły <obecnie opiekun Izby Pamięci>                

Leszek Pestka – trzeci dyrektor szkoły         

 

Kontakty szkoły z kombatantami przerodziły się w bliską więź. Zaczęliśmy wspólnie zbierać pamiątki.   Najpierw były zdjęcia, autografy ułanów w szkolnych kronikach, później osobiste rekwizyty polskiej kawalerii. Gromadziliśmy to wszystko w Izbie Pamięci. Zbiory zaczęły się poszerzać, utrwalając pamięć żołnierzy września, cywilnej ludności – bohaterskich Polaków pomordowanych w obozach zagłady i tych, co polegli na polu chwały. Eksponatów ciągle przybywa: zdjęcia, lance, bagnety, szable, pieczęcie pułkowe, odznaczenia, sztandary, kolekcje obrazów olejnych o tematyce walk wrześniowych. Z czasem Izba Pamięci 18 Pułku Ułanów Pomorskich zamieniła się w prawdziwe muzeum.
Każdego roku 29 maja Szkoła im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi bardzo uroczyście obchodzi Święto Szkoły. W tym dniu 18 Pułk po raz pierwszy wyruszył do boju na front wschodni i ustanowił ten dzień Świętem Pułkowym.

Od 1966 r. Szkoła też współorganizatorem corocznych uroczystości – Obchodów Rocznicy Szarży pod Krojantami. Początkowo były to tylko spotkania przy pomniku i w szkole uczestników szarży z władzami i społecznością szkolną. Spowodowało to ogromne zaangażowanie całej społeczności. Z czasem ułani zaczęli nazywać szkołę swoimi drugim domem. Listy, których dużo przychodzi z różnych stron Polski i z zagranicy bardzo dużo, są pełne ciepła i wdzięczności. Dzięki pomocy swych przyjaciół szkoła zdobyła urny z ziemią z wielu pól bitewnych: Helu, Westerplatte, Katynia, Oksywia, znad Bzury, Monte Cassino i innych. W 1993 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia zmodernizowanego pomnika. Prasa podawała, że na tę uroczystość przybyło około 5 tysięcy ludzi, wielu gości z kraju i zagranicy. Odsłonięcia pomnika dokonał wojewoda bydgoski, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa – Edward Malik przy współudziale Rotmistrza Jana Ładosia. Z biegiem lat uroczystości związane z obchodami Szarży pod Krojantami zaczęły przerastać możliwości szkoły. Aktywnie włączył się Gminny Komitet Ochrony Walk Pamięci i Męczeństwa w Chojnicach z wójtem Zbigniewem Szczepańskim, z czasem została utworzona Fundacja „Szarża pod Krojantami”.

Przy pomniku odbywają się manifestacje patriotyczno -religijne, a bezpośrednio na miejscu bitwy inscenizacje szarży, wyścigi konne, występy artystyczne. Uczetniczy w nich wielu oficjalnych gości -od Ministra Obrony Narodowej po władze wojewódzkie. 2 września 2007 r. impreza zgromadziła ponad 15 tyś. Ludzi. Jedynie uczestników Szarży, ułanów jest coraz mniej… W tym roku przybyło ich tylko pięciu…. .
Nauczyciele każdej szkoły starają się różnymi drogami rozwijać aktywność uczniów. W naszej szkole ponad 40 lat temu wybraliśmy dążenie do pielęgnowania historii “małej ojczyzny” i tradycji szkoły . Właśnie tę drogę uznaliśmy za bardzo ważną, gdyż prowadzi ona i uczy miłości i szacunku do ludzi, którzy swoją pracą i walką przyczynili się do wielkości i znaczenia naszej Ojczyzny w świecie, w Europie.