Dzień Bezpiecznego Internetu

KOLOROWY DZIEŃ Z PROFILAKTYKĄ
„Bezpieczny Internet – dzień niebieski”.

Z okazji  „Dnia Bezpiecznego Internetu” w naszej szkole odbyło się wiele działań profilaktycznych mających na celu uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z internetem i zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu.

Zaproszona Pani Policjantka przekazała uczniom informacje na niezwykle ważne tematy:
– Przestępczość w Internecie.
– Niebezpieczne kontakty.
– Zagrożenia i hejtowanie.
-Odpowiedzialność karna.
– Netykieta, czyli jak należy się zachowywać w sieci.
Uczniowie obejrzeli także filmik związany z tematem apelu.

Podczas lekcji informatyki uczniowie uczestniczyli w profilaktycznych pogadankach oraz przygotowywali prezentacje i plakaty, a Liderzy Profilaktyki Szkolnej zapoznali koleżanki i kolegów min. z 10 zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i numerami tel. zaufania gdzie można szukać pomocy:
116 111, 
800 12 12 12.