Czym zajmuje się psycholog szkolny

Czym zajmuje się psycholog szkolny

 • Psycholog szkolny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania. W naszej szkole pokój psychologa to miejsce, gdzie uczniowie, a także rodzice w ciepłej, spokojnej atmosferze znajdą zrozumienie, akceptację i uzyskają pomoc w potrzebie. Psycholog dostępny będzie w gabinecie nr 18.

Zadania psychologa:

Dla Ucznia:

 • rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia;
 • diagnoza trudności emocjonalnych ucznia;
 • prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych z uczniami;
 • rozmowy, spotkania w razie potrzeb;
 • przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;
 • podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych;

Dla Rodzica:

 • indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów;
 • udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych;
 • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek;
 • udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich;
 • działania o charakterze psychoedukacyjnym

Dla Nauczyciela:

 • wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień  i potrzeb uczniów;
 • pomoc w określaniu form i metod wspierania uczniów;
 • konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów;
 • interwencje wychowawcze w razie potrzeb;
 • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach.

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Poniedziałek – 12.00 – 14.00

Wtorek – 07.45 – 10.45

Środa – 12.30 – 13.30

Czwartek – 07.45 – 10.45

Piątek – 07.45 – 09.45

Godziny pracy pedagoga
Poniedziałek 7.30- 13.30
Wtorek
10.20- 12.30
Czwartek
12.30- 14.20
Zapraszmy gabinet nr 18