Rekrutacja 2023/24

Uwaga! Szanowni Państwo

Od dnia 27 lutego 2023 r. rozpoczynamy rekrutację do naszej szkoły na rok  szkolny 2023/2024 Bardzo prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 11/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie ustalenia terminów  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok  szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach  podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojnice na rok 2023/2024  Zgłoszenia i wnioski należy składać od dnia 27.02.2023 rdo dnia 14.03.2023 r.  Do każdego zgłoszenia czy wniosku musi być dołączona klauzula  informacyjna RODO. 

Dokumenty rekrutacyjne w załączeniu: 

1. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice nr 11/2023 

2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I 

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I 

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy 

Dokumenty można  pobrać w sekretariacie  lub na stronie szkoły 

DYREKTOR Szkoły Podstawowej, 

im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 

Nowej Cerkwi 

mgr Alicja Kamińska