Udział uczniów klas I w projektach ogólnopolskich


Uczniowie klas I w tym rok uczestniczyli w dwóch ogólnopolskich projektach:
„Dobrzy kierowcy rosną z nami”, którego celem było uczenie oraz utrwalenie prawidłowych postaw i nawyków drogowych u dzieci i dorosłych.
„Zdrowo jem, więcej wiem”- który miał wykształtować u dzieci postawy prozdrowotne poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywania wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.