Konkurs „Wielkanocny koszyczek i pisanka”

Regulamin konkursu

1. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych w Polsce.
 2. Uwrażliwianie na potrzebę pielęgnowania polskich tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy.
 3. Rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych.
 4. Rozbudzanie wyobraźni twórczej i poczucia estetyki.
 5. Kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji i umiejętności współpracy z innymi.

2. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII SP w Nowej Cerkwi.
 2. Każdy uczeń może przygotować 1 pracę konkursową.
 3. Należy wykonać koszyczek wielkanocny z minimum 1 pisanką w środku. Koszyczek i pisanka stanowią całość podlegającą ocenie jury.
 4. Technika wykonania pracy dowolna, praca powinna być estetyczna i trwała.
 5. Uczniowie przygotowują prace indywidualnie i samodzielnie.
 6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 7. Przekazane prace stają się własnością organizatora i zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie.

3. Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:

 1. Prace należy składać do 08.04.2022 r. u nauczyciela plastyki p. Anety Golimowskiej-Kobus
 2. Jury konkursu ogłosi wyniki do 13.04.2022r. za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
 3. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!