To już pora na Wigilię, to już czas…”


Uczniowie klasy Ia i Ib z wielkim przejęciem wzięli udział w swojej pierwszej klasowej Wigilii.
Odświętnie ubrani, zgromadzeni wokół wspólnie nakrytego stołu składali sobie świąteczne życzenia. Był czas na wspólne kolędowanie i rozmowy o tradycjach i zwyczajach.
To był dzień pełen wrażeń!