Dokumenty szkolne

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Na naszej szkolnej stronie w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE znajdują się najważniejsze dokumenty regulujące pracę naszej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. To tam znajduje się m.in. STATUT naszej szkoły, Program Wychowawczo – Profilaktyczny, Procedura przebywania rodziców i osób obcych na terenie szkoły oraz wiele innych. Kolejne dokumenty opublikowane zostaną w najbliższym czasie.