“Montessoriańskie eksperymenty u “Pszczółek” i “Biedronek”.

Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest odkrywanie świata dzięki ciekawym eksperymentom. Przedszkolaki uczyły się przez zabawę bogatą w różne doświadczenia: takie jak wybuch wulkanu, wędrująca woda, rosnący balon , co pływa , co tonie.Okazało się , że każdy z nas jest urodzonym badaczem i poszukiwaczem, który próbuje, sprawdza i eksperymentuje, zdobywając przy tym wiedzę i doświadczenie.Dzieci wiedzą , że w domu mogą przeprowadzić eksperymenty , ale tylko za zgodą i w obecności rodziców.