Nauczyciele

Nauczyciele

Język polski: Emilia Piątek, Danuta Szmaglińska, Lucyna Skurcz

Matematyka: Katarzyna Helisz , Wioletta Lackowska

Język niemiecki: Magdalena Brzezińska

Język angielski: Agata Borkowska, Marietta Kuczkowska

Historia: Alicja Kamińska, Mariusz Murawski

Wiedza o społecz.: Mariusz Murawski

Biologia: Aneta Golimowska – Kobus

Przyroda: Ewa Gomółka

Geografia: Ewa Gomółka

Chemia: Czesława Stasiek

Fizyka:Wioletta Lackowska

Informatyka: Katarzyna Helisz, Irena Wittbrodt

Muzyka: Lucyna Skurcz

Plastyka: Irena Wittbrodt

Technika: Irena Wittbrodt

Zajęcia techniczne: Irena Wittbrodt

Zajęcia artystyczne: Irena Wittbrodt

Wych. fizyczne: Piotr Stępniak, Artur Jaster

Religia: Maria Jaśtak

Wychowanie do życia w rodzinie: Magdalena Brzezińska

Nauczanie początkowe: Sławomira Kurs, Ewelina Ejsmont, Judyta Orłowska/Maria Kosobucka

Wychowawca klasy „0”: Mirosława Lissewska

Wychowawca oddziału przedszkolnego: Ewa Orzłowska

Pedagog szkolny: Ludwika Moga

Bibliteka: Aleksandra Karwalska

Logopeda: Danuta Szmaglińsa