Nauczanie na odległość IV – VIII.

Kochani Uczniowie i szanowni Rodzice (opiekunowie) 

uczniów klas IV –VIII  Szkoły Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej  przekazujemy niezbędne informacje dotyczące zasad organizacji zdalnych zajęć w naszej szkole, organizowania dzieciom warunków do nauki w domu , tego jak dziecko motywować i wspierać do systematycznego uczenia się oraz jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci 

Epidemia koronawirusa postawiła przed każdym  z nas nowe, bardzo trudne zadania. Szkoła musi zorganizować w szkole tzw. zdalne nauczania tak, aby było dostępne dla wszystkich uczniów.  

 

 1. Organizacja zajęć zdalnych w naszej szkole

Podstawa komunikacja  będzie odbywała się za pomocą e-dziennika Librus. W dzienniku elektronicznym w zakładce „Ogłoszenia”  umieszczono nowy ramowy plan lekcji dla uczniów od kl. IV do VIII. Zgodnie z tym planem nauczyciele będą codziennie umieszczali w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadali na zapytania uczniów i rodziców także za pomocą e-dziennika. Działania te będą widoczne w zakładce „Wiadomości”.  Nauczyciel może także kontaktować się za pomocą poczty e-mail, platform edukacyjnych oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym) z uczniami za pomocą komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej. 

Nauczyciele będą wysyłać wiadomości codziennie, między godz. 9.00, a 14.00. Częstotliwość wysyłania informacji zależy od planu lekcji danej klasy i organizacji zajęć przez danego nauczyciela.

Częstotliwość sprawdzania wiadomości zależy od ucznia. Szkoła zaleca sprawdzanie konta ucznia przynajmniej dwa razy dziennie – o godz. 9.00 i 12.00. Można także skorzystać z aplikacji mobilnych dziennika, które przesyłają powiadomienia o nowej wiadomości od nauczyciela.

Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie. Jednak zdajemy sobie sprawę z problemów technicznych lub organizacyjnych z jakimi może zmagać się uczeń, dlatego w udostępnionym planie lekcji jest zapisany ostateczny termin wykonania zleconych działań.  Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien poprosić o pomoc nauczyciela. Z nauczycielami przedmiotów będzie kontakt przy pomocy komunikatora messenger, wiadomości Librus lub telefoniczny każdego dnia do godz. 14.00 dla uczniów, którzy w tym dniu mają zaplanowany dany przedmiot. W innych godzinach tylko poprzez wiadomości Librus lub e-mail.

Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych  wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy), w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne.

Nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych. Informacja o sposobie,  terminie, czasie trwania spotkania on-line będzie przekazany za pomocą wiadomości w e-dzienniku, najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.

Nauczyciel nie towarzyszy uczniowi we wszystkich zajęciach. Jedynie część zajęć odbywa się z jego udziałem. Takie zajęcia można porównać do wirtualnej klasy, w której obecni są w tym samym czasie uczniowie i nauczyciel. Mają oni możliwości komunikacji oraz przesyłania sobie materiałów. Pozostałe zajęcia prowadzone są w oparciu o zestaw instrukcji oraz materiały dydaktyczne przeznaczone do samodzielnego studiowania. Opanowanie wiedzy i umiejętności może być przedmiotem oceny.

Opiekę nad uczniem uczącym się zdalnie sprawują rodzice lub opiekunowie prawni. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych 

Podobnie jak w tradycyjnej edukacji część umiejętności, wiedzy oraz kompetencji społecznych nabywa się w trakcie realizowania zadań domowych, pozaszkolnej pracy w grupach, czy realizacji projektów edukacyjnych. Nauczyciel ma zatem prawo do formułowania zaleceń, wymagających poświęcenia pewnej ilości czasu wolnego ucznia. 

 

.2. Organizacja miejsca pracy dziecka w domu

Zdajemy sobie sprawę, że zorganizowanie dziecku stanowiska do pracy zdalnej w środowisku domowym może być dużym wyzwaniem dla rodziny. Zachęcamy jednak do zadbania o kilka kluczowych elementów:

 • pomieszczenie, w którym można się skupić i uczyć się bez rozproszeń,
 • komputer, smartfon, smart TV lub  tablet, słuchawki, wbudowany lub zewnętrzny mikrofon i kamera,
 • stabilne i szybkie połączenie internetowe,
 • odpowiednie miejsce do odpoczynku i aktywności fizycznej w czasie przerw,
 • wyposażenie urządzenia do pracy dziecka w systemy nadzoru rodzicielskiego,
 • zainstalowanie i konfigurację oprogramowania wskazanego przez nauczyciela/

Sprzęt to oczywiście tylko narzędzie. Gdyby nie mogli Państwo zapewnić sprzętu zgodnego z wymaganiami, bardzo prosimy o kontakt z wychowawcą klasy Waszego dziecka. Będziemy starali się Państwu pomóc, każdą sprawę traktujemy indywidualnie i zapewniamy, że rozumiemy wszystkie trudności, które mogą Państwo napotkać 

 1. Higiena pracy z wykorzystaniem smartfona, tabletu, komputera i smart TV

Jeśli jednak uczeń decyduje się za zgodą rodziców na pracę po zmroku zalecamy ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąć problemów ze zmęczeniem i bezsennością.

W czasie przerw należy odejść od stanowiska komputerowego, smart TV lub urządzeń. Aby wzrok mógł odpocząć zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego wypoczynku. Warto też wykonać odpowiednie ćwiczenia fizyczne.  Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń elektronicznych (przerwa nie może polegać na wykorzystaniu gier lub lekturze stron internetowych). 

Należy bezwzględnie stosować zasady ergonomii, systematycznie odpoczywać oraz dbać o wentylację pomieszczenia. 

Uczniowie powinni spędzać tylko tyle czasu, ile to absolutnie konieczne. 

 

 1. Motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla Państwa dzieci. Ogromne zmiany społeczne i gospodarcze zaburzają funkcjonowanie grup rówieśniczych, klas i struktur szkolnych. Dzieci odczuwają te przeobrażenia w sposób szczególny. Jesteśmy w sytuacji, w której w sposób przymusowy zmieniamy cały system kształcenia na kilka najbliższych tygodni. Skutkuje to ogromną niepewnością i obawami, pojawiającymi się u dzieci.

Zachęcamy do przestrzegania zaleceń nauczycieli, którzy na bieżąco konsultują się z pedagogami. Ustalony przez nas plan lekcji ma być dla ramą dla wszystkich aktywności uczniowskich. Szczególnie ważna jest systematyczna, zaplanowana i rzetelna nauka. Zdają sobie Państwo sprawę, że nauczycielom bardzo trudno będzie kontrolować postępy w nauce. Nawarstwianie się nie przyswojonego materiału prowadzić może do stresu, rozczarowań i niepowodzeń. Zapewniamy, że jako grono pedagogiczne zdajemy sobie sprawę z wyjątkowych okoliczności w jakich przyszło nam do Państwa pisać. Mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie. Przypominamy, że do dyspozycji Państwa oraz naszych uczniów jest szkolny pedagog szkolny (pedagog.nowacerkiew@gmail.com) 

Bardzo istotną sprawą jest także zapewnienie Państwa podopiecznym odpowiedniej dawki ruchu na świeżym powietrzu. Prosimy o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie. Niezwykle ważne jest też aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego, które będą miały bardzo zróżnicowaną postać. Prosimy nie zapominać o kontrolowaniu także tego aspektu edukacji. 

 

 1. Dbałość o bezpieczeństwo dziecka w sieci

Sieć internetowa pełna jest zagrożeń. Nawet najlepsze systemy nie są w stanie zastąpić czujnego i opiekuńczego rodzica, dlatego prosimy o kontrolę aktywności dziecka w Internecie. Zwracamy uwagę na to, że współczesne systemy operacyjne są wielozadaniowe – istnieje możliwość ukrywania okien i zadań. Dzieci, które swobodnie poruszają się bez nadzoru w Internecie narażone są na szereg zagrożeń, takich jak szantażowanie przez rówieśników, kontakt z osobami obcymi o wrogich zamiarach, wyłudzanie danych osobowych, adresu itd., kontakt z pornografią oraz możliwość pobrania szkodliwego oprogramowania. Tak jak we wszystkim, co robimy, należy zachować zdrowy rozsądek i pewną dozę zaufania do dzieci oraz czujnie wsłuchiwać się w ich obawy, wątpliwości i lęki. 

Materiały na temat  kształcenia zdalnego obowiązującego w szkole został opracowany w oparciu o wzorzec przygotowany przez serwis Edukacja.net   

https://edukacja.net