Konkurs Rodzinny ,,Najpiękniejszy różaniec”

Zapraszamy na
Konkurs Rodzinny ,,Najpiękniejszy różaniec”
Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Maryi
odmawiając Różaniec.
„Módlcie się, módlcie się wiele; każdego dnia odmawiajcie cząstkę
różańca”
Św. Jan Paweł II
1. Cele konkursu
Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej
indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci, jak również
budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości
dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się
nimi z innymi.
2. Uczestnicy
W konkursie biorą udział uczniowie z:
• oddziałów przedszkolnych
• klasy I, II, III,
3. Temat konkursu
Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolna techniką, przy
wykorzystaniu najróżniejszych materiałów (np.: muszelki, fasolki, koraliki
oraz wiele innych) i pomysłów na wykonanie różańca. Liczymy na
pomysłowość i oryginalność.
4. Termin
Wykonane różańce należy składać u wychowawców klas do 31 października
2019 roku (czwartek). Każdy Różaniec powinien być odpowiednio podpisany
z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.
Maria Jaśtak
Ewa Orzłowska