Innowacja MALI BADACZE

Innowacja była realizowana w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 01.12.2018r. do 28.02. 2019r. przez p. Anetę Golimowską – Kobus w oddziale przedszkolnym naszej szkoły. Odbyły się cztery spotkania po 30 minut.

Założone cele innowacji zostały osiągnięte poprzez:

·        – rozbudzenie ciekawości dzieci do otaczającego świata,

na- nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń i eksperymentów

·        – rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach badawczych.

Przeprowadziliśmy po 3 doświadczenia na każdym spotkaniu. Eksperymenty miały formę pokazową, ale również przedszkolaki mogły same przeprowadzić eksperymenty, lub pomóc w ich przeprowadzeniu, dzięki czemu mogły empirycznie poznać otaczający je świat. Wykorzystywana podczas zajęć naturalna ciekawość dzieci oraz korzystanie z materiałów dostępnych w każdym domu, sprzyjało aktywności i chęci powtórzeń niektórych doświadczeń w domu z rodzicami.

Planujemy w przyszłym roku również kontynuować tego typu zajęcia, co wynika z przeprowadzonej wśród dzieci ewaluacji i ich oczekiwań.

A G-K