Wymagania i PZO

Język polski PZO kl VI-VIII

Języka polski kl. VI

Język polski kl. VII

Język polski kl. VIII

Biologia PZO w SP  

Biologia wymagania dla klasy VIII

Biologia wymagania dla klasy VII

Biologia wymagania dla klasy V

Biologia PZO

Chemia wymagania dla klasy IIIG

Chemia wymagania dla klasy VIII

Chemia wymagania dla klasy VII

Chemia PZO

Przyroda PZO kl. IV, VI

Przyroda wymagania kl. VI

Przyroda wymagania kl. IV

Geografia PZO

Geografia wymagania kl. III

Geografia wymagania kl. VIII

Geografia wymagania kl. VII

Geografia wymagania kl. V

Fizyka PZO w SP

Fizyka PZO w gimnazjum

Matematyka PZO IIIa gimnazjum

Matematyka PZO kl V, VII

Matematyka PZO kl. IIIb gimnazjum

Matematyka PZO kl. IV, VI. VIII

Informatyka i zajęcia komputerowe wymagania dla kl. IV-VIII

Informatyka wymagania kl. IIIG

Technika PZO

Plastyka wymagania

WF PZO

WF wymagania kl. VI

WF wymagania kl. VII

WF wymagania kl. V

WF wymagania kl. IV

WF wymagania kl. II

WF wymagania kl. VIII

Język niemiecki PZO

Język angielski PZO

Religia PZO SP

Religia PZO gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLASY III SP

ZASADY OCENIANIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM