Szanowni uczniowie i rodzice! 

 13 maja 2020 r. premier rządu poinformował o kolejnych krokach podjętych przez rząd w związku z pandemią. Dla nas najistotniejsze są te, dotyczące funkcjonowania szkoły. Przed nami  dalszy ciąg zdalnego nauczania i tylko tak będzie realizowana w klasach podstawa programowa. Natomiast jakakolwiek działalność szkoły i oczywiście opieka nad uczniami odbywać się będzie w podwyższonym reżimie sanitarnym, zgodnie z przepisami prawa.

 

 1. Od 25 maja zorganizujemy w szkole WYŁĄCZNIE zajęcia opiekuńczo -wychowawcze  dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III, których rodzice wcześniej to zadeklarują.
 2. Od 18 maja będą w szkole mogły odbywać się zajęcia indywidualne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (rewalidacja) – z rodzicami dzieci skontaktują się nauczyciele prowadzący dotychczas te zajęcia lub pedagodzy szkolni i uzgodnią formę pracy.
 3. Od 25 maja umożliwimy uczniom indywidualne konsultacje z nauczycielami dla ósmoklasistów. 
 4. Od 1 czerwca umożliwimy indywidualne konsultacje z nauczycielami uczniów pozostałych klas.
 5. W szkole nie będzie prowadzone dożywiania, ani nie będą jeździły autobusy dowożące dzieci do szkoły.   
 6. Od 25 maja otwarta zostanie na potrzeby uczniów biblioteka szkolna. 

 

Proszę również o zapoznanie się z umieszczoną poniżej procedurą  bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w  Szkole Podstawowej   im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi, która precyzuje funkcjonowanie placówki w tym trudnym czasie.  

 

Z życzeniami zdrowia

Alicja Kamińska – dyrektor szkoły

 

Przydatne instrukcje:

 • mycia rąk 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

 • dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 • prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 • prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Deklaracja rodzica

 2. Oświadczenie rodzica

 3. Procedura bezpieczeństwa

 4. Tabela pomiaru temperatury