Podczas epidemii wszyscy pracujemy!?

Drodzy uczniowie. Szanowni rodzice.

My nauczyciele pracowaliśmy tak, by nasi uczniowie każdego dnia byli coraz bardziej samodzielni i stopniowo przejmowali odpowiedzialność za swoją naukę. Teraz nadszedł czas próby.

Korzystając z dziennika elektronicznego Librus przesyłamy uczniom różnorodne zadania, problemy i pytania badawcze……. 

Działajcie i wyciągajcie wnioski!

Jesteśmy przekonani, że praca i nauka w domu wyzwoli w Was pokłady kreatywności. Mamy już  na to dowody w postaci zdjęć, które od Was otrzymujemy.
W klasach młodszych pośrednikami między nauczycielami, a dziećmi są rodzice, za co bardzo im dziękujemy.
Przesyłajcie do nas zdjęcia,  opowiadajcie o tym, co robicie, jakie macie pomysły na spędzanie czasu w domu. Razem pokonamy tego wirusa!

Pamiętajcie – logujcie się do Librusa.