Pomoc wigilijna

Od szkoły już wolne a nasi uczniowie bardzo licznie przyszli do kościoła by przygotować żłóbek i ustroić choinki.. Przedświąteczny nastrój i radość napełniała nas wszystkich.Niech pokój i radość płynącą
od żłóbka będzie udziałem wszystkich.