UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2018/19

Szanowni Rodzice,

Informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 nasza Szkoła postanowiła nie organizować grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolne. Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne.

Spośród ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego, jakie otrzymaliśmy od różnych Towarzystw, za najbardziej korzystne Rada Rodziców uznała indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. dostępne na stronie www.bezpieczny.pl/20213 (zakładka Dziecko).

W szkole ubezpieczenie będzie funkcjonowało  w formule  indywidualnej  oraz szczątkowo w   formule imiennej grupowej ( wariant za 42 zł) .

Zaleca się samodzielny zakup na platformie www.bezpieczny.pl/20213 . Wynika to z faktu wejścia w życie  25 maja  r.  rozporządzenia UE o ochronie danych 2016/679 (tzw. RODO).  Nie zostaje to bez wpływu na sposób organizacji ubezpieczeń szkolnych. 

 Rozwiązania technologiczne i systemowe przygotowane przez Portal Bezpieczny.pl zarówno przy zawarciu ubezpieczenia i przy jej obsłudze dają gwarancję rzetelnego respektowania prawodawstwa i odciążają Wszystkich Nas Rodziców oraz Placówkę od wielu czynności i nowych obowiązków  związanych z organizacją  grupowego ubezpieczenia w Szkole.

  Tytułem zachęty do samodzielnego zawarcia  poprzez portal  Bezpieczny.pl  Ubezpieczyciel udziela Rodzicom dodatkowego rabatu przy zakupie on-line  przy użyciu  kodu :  20213  –  KOD rabatowy  Opiekuna Szkoły (10%) .

Na portalu dostępnych jest 6 wariantów ubezpieczenia
o różnej wysokości składek ( od 28,80 zł do 124,20 zł – już po rabacie ) i sumach ubezpieczenia, który każdy Rodzic może dobrać indywidualnie. W celu dokonania  zakupu ubezpieczenia ze zniżką  skorzystaj z poniższego linku:

 https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20213

lub dziecko do lat 7  ( oddziały Przedszkolne):

https://bezpieczny.pl/przedszkole/20213

 Na jednej polisie można ubezpieczyć kilkoro dzieci – bez względu na to do jakiej szkoły chodzą. Użycie kodu  zapewnia opiekę serwisową dedykowanego Opiekuna Szkoły  w sytuacji pytań czy  pomocy w składaniu roszczenia. Rodzic ma też możliwość dokupienia do bazowego ubezpieczenia  opcji w zakresie operacji medycznych ( 658 operacji)  oraz nie spotykany na rynku: Asistansu na wypadek ukąszenia przez kleszcza –  zorganizowanie i pokrycie kosztu wizyty lekarskiej w celu usunięcia kleszcza,  diagnostyka – badanie kleszcza pod kątem boreliozy , pokrycie kosztu antybiotykoterapii.

Ważne!

W przypadku wyboru  polisy indywidualnej  start ochrony następuje od dnia następnego po opłaceniu składki na pełen rok. Proszę pamiętać, że aktualna polisa grupowa  chroni dzieci do 31 sierpnia stąd chcąc zachować ciągłość ubezpieczenia w przypadku wybrania opcji indywidualnej należy zawrzeć i opłacić  polisę przed 1 września 2018 . Jeżeli będzie to później to ochrona startuje po opłaceniu składki na pełen rok . Tuż przed końcem ochrony dostaniecie Państwo sms o polisa się kończy.

– Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

– Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Opiekun Szkoły z ramienia Bezpieczny.pl:  kontakt  Barbara Matuszek  690  950 555, bmatuszek@bezpieczny.pl

Niezbędną pomoc oraz dodatkowe informacje można również uzyskać w sekretariacie naszej szkoły!