Zbiórka nakrętek do szkolnego serduszka tylko do 30 czerwca 2024 r.

UWAGA! Zbiórka nakrętek do szkolnego serduszka tylko do 30 czerwca 2024 r.

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących obowiązku przytwierdzania nakrętek plastikowych do opakowań musimy zrezygnować ze zbiórek nakrętek w ramach akcji charytatywnych.
“Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904, wdrożonej następnie do polskiego systemu prawnego ustawą z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, od 1 lipca 2024 r. plastikowe nakrętki muszą być fabrycznie przytwierdzone do opakowań. Zgodnie z przepisem art. 14b wprowadzonym tą nowelizacją do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
wprowadzający produkty w jednorazowych opakowaniach na napoje będących pojemnikami z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów może wprowadzać do obrotu napoje w tych pojemnikach, jeżeli zakrętki i wieczka tych pojemników wykonane z tworzyw sztucznych pozostają przymocowane do nich podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju.
Wprowadzona zmiana przepisów ma na celu zminimalizowanie ilości plastiku, który mógłby przedostać się do środowiska, a także ułatwienie recyklingu całych opakowań”. (źródło: Portal Oświatowy)
W związku z tym prosimy o przynoszenie nakrętek tylko do 30 czerwca 2024 r.


Prosimy, może ktoś ma jakiś pomysł – jak połączyć ekologię z akcjami charytatywnymi i na co można przeznaczyć nasze metalowe serduszko!