Nasi uczniowie są „Ekoaktywni”????


Jesteśmy po trzeciej części zajęć Mistrzów Aktywności, które tym razem odbyly się w Charzykowach. Zajęcia realizowane przez fundację Aktywnego Rozwoju Skowrońska-Fularczyk-Malinowska.