„PIŁKA-SIATKA-MISTRZ”


Kolejna grupa uczniów naszej szkoły brała udział w zajęciach sportowych w ramach programu Mistrzowie Aktywności realizowanych przez Fundację Aktywnego Rozwoju Skowrońska-Fularczyk-Malinowski.