XXIII Dzień Papieski

15 października był intensywnym dniem dla naszej młodzieży, która włączyła się w obchody XXIII Dnia Papieskiego w naszej parafii. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego  to:”Św. Jan Paweł II- Cywilizacja życia”. Jak co roku prowadziliśmy zbiórkę publiczną mającą na celu  wsparcie” Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Do głównych celów  Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej; podnoszenie szans edukacyjnych uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości oraz upowszechnianie nauczania św. Jana Pawła II. Nasi absolwenci są również stypendystami FDNT, którym  serdecznie gratulujemy .

 Dzień Papieski to czas, w którym wyrażamy naszą wdzięczność za pontyfikat Papieża Polaka, wracać do słów , które św. Jan Paweł II  nam pozostawił i w których podkreślał, jak ważne jest ludzkie życie, jak należy o nie dbać i je chronić.

Za każde wsparcie, poświęcony czas i zaangażowanie bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy.