Antarktyda

Dzieci z grupy ,,Biedronki” oraz ,,Pszczółki” biorąc udział w OgólnopolskimProjekcie Edukacyjnym ,,W świecie Montessori”,  zrealizowały kolejne zadanie pt. ,,Półka tematyczna – Arktyka  i Antarktyda”. Przedszkolaki zapoznały się z modelem kuli ziemskiej, poznały zwierzęta i mieszkańców zamieszkująch krainy wiecznego lodu i śniegu. Dzieci z zaangażowaniem łowiły ryby i wykonywały przeróżne zadania tematyczne.