Bezpieczny Internet

7 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji Liderzy Profilaktyki Szkolnej wraz z p. pedagog zorganizowli apel, podczas, którego odbyło się spotkanie z p. policjantką.
Przypomiano uczniom zasady bezpiecznego korzystania z Inernetu. Przestrzegano też przed niebezpieczeństwami płynącymi z Internetu. Na zakończenie p. policjantka pokazała filmik profilaktyczny związany z tematem apelu. Aby podkreślić ważność tego tematu uczniowie ubrali się na niebiesko.

Piszcie w każdej nurtującej Was sprawie.
ludwika@spnowacerkiew.pl