Wycieczka rowerowa.


Klasa VI wybrała się na wycieczkę rowerową do Grodziska Raciąż oraz Państwa Kopiszkow w Objezierzu. Dziękujemy Pani Trzcińskiej za lekcję historii, państwu Kopiszkom za organizację ogniska i schronienia przed deszczem oraz Pani Drążek i Panu Twardysz.