Język kaszubski, historia, geografia i kultura Kaszub – już od września w naszej szkole.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 1 września 2022 r. w naszej szkole będą organizowane grupy uczniów, którzy chcą się uczyć języka kaszubskiego, ale też historii, geografii i kultury Kaszub. Podstawowym celem zajęć będzie rozwijanie umiejętności językowych i poznanie jedynego języka regionalnego w Polsce. Ponadto uczniowie będą odkrywać bogactwo kultury Pomorza, uczyć się szacunku do regionu i  poznawać historię najbliższej okolicy.  Z tego względu program przedmiotu skierowany jest do wszystkich dzieci, nie tylko pochodzących z rodzin kaszubskich.

Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń, którego rodzice złożą odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły (druk wniosku do pobrania na stronie szkoły, u wychowawcy  lub w sekretariacie). 

Wniosek złożony raz obowiązuje na cały okres nauki dziecka w szkole. Składa się go na zasadzie dobrowolności do 20 września nowego roku szkolnego. Rodzice mogą dziecko wypisać z zajęć drogą pisemnej rezygnacji do dnia 29 września.  

Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie). Lekcje j. kaszubskiego nie są więc „kołem zainteresowań”, dla zapisanych dzieci mają taką samą wagę jak pozostałe zajęcia lekcyjne i obowiązują tutaj takie same zasady klasyfikacji. W klasie V i VI w ramach języka regionalnego realizowanych jest dodatkowo 50 godzin (łącznie) przedmiotu o nazwie „Historia i kultura Kaszubów” (po 25 godzin rocznie w kl. V i VI). Nauczanie „Historii i kultury Kaszubów” jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikację i promowanie). Część godzin historii regionu może być realizowanych w terenie (np. w formie lekcji muzealnych, czy warsztatowych).

Wszystkie zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, gier edukacyjnych w sposób motywujący uczniów do twórczej pracy. Podczas lekcji j. kaszubskiego dzieci uczestniczą w zajęciach darmowych, śpiewają piosenki regionalne, słuchają opowiadań i baśni kaszubskich, wykonują prace plastyczne.

Podręczniki oraz wszelkie wyjazdy, wycieczki, warsztaty dla uczniów zapisanych na język kaszubski są bezpłatne, natomiast maksymalna liczba dzieci w grupie języka kaszubskiego może wynieść 16 uczniów. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele posiadający uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego, nadane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Zapraszamy do udziału w zajęciach i życzymy naszym uczniom miłej nauki i twórczego odkrywania Kaszub!

https://kaszebsko.com/uploads/JAK%20ZACHOWA.pdf

Załączniki:

➡️ Jezyk kaszubski to wielki skarb

➡️ Zgoda na uczestnictwo w zajęciach

➡️ Rezygnacja z udziału w zajęciach