Komunikat‼

Urząd Gminy Chojnice przypomina o obowiązku ewidencji źródeł ciepła (tzw. pieców) poprzez złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin na złożenie deklaracji upływa z dniem 30.06.2022 roku. Zgłoszenie należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.gunb.gov.pl lub na właściwym wzorze deklaracji. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne, Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne, dostępnym na stronie internetowej Gminy Chojnice
w zakładce dla mieszkańca.