Spotkanie z doradcą zawodowym

Dnia 13 kwietnia klasy ósme uczestniczyły w spotkaniu z panią Aliną Urbańską – doradcą zawodowym. Pani Alina przedstawiła naszym uczniom ścieżki edukacyjne, punktacje w postępowaniu rekrutacyjnym, sposób przeliczania ocen na punkty, oraz opowiedziała o rodzajach szkół ponadpodstawowych. Uwrażliwiła młodzież, by mądrze wybierali swoją dalszą ścieżkę edukacyjną – ukazując przy tym możliwe drogi. Bardzo dziękujemy – uczniowie klasy VIII A i VIII B wraz z wychowawczyniami.