Mamy to!


Pozyskaliśmy fundusze na zakup defibrylatora wraz z montażem przed szkołą w Nowej Cerkwi w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Chojnice.
Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. Istotą jest to, że w jej ramach mieszkańcy nie tylko zgłaszają pomysł na konkretne przedsięwzięcie, ale również deklarują i biorą udział w jego realizacji oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania. Koszty takiej inicjatywy są współfinansowane przez lokalny samorząd, w naszym przypadku Gminę Chojnice.
Z inicjatywy rodziców i mieszkańców Nowej Cerkwi , przy wsparciu szkoły, a przede wszystkim nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa, pana Bartłomieja Lonskiego został napisany wniosek o zakup i montaż defibrylatora przy szkole wraz z defibrylatorem szkoleniowym, tak aby nauczyć młodzież i dorosłych jak z niego w razie potrzeby skorzystać.
Większość z nas defibrylację zna z dostępnych w telewizji seriali lub filmów, ale tylko nieliczni uczestniczyli przy takim zdarzeniu. Zasada działania defibrylatora jest niezwykle prosta: program urządzenia poprzez elektrody przyklejone do ciała chorego odczytuje jego temperaturę, ciśnienie, EKG oraz na tej podstawie dokonuje analizy i dobiera odpowiednią siłę wstrząsów, które aplikuje do serca chorego. Rolą ratownika jest dokładne stosowanie się do komend głosowych lub poleceń widocznych na ekranie defibrylatora. Szansa na uratowanie życia ludzkiego z wykorzystaniem tego urządzenia sięga nawet 70% i dlatego tak istotne jest, by ich rozmieszczenie odpowiadało potrzebie szybkiego dostępu w miejscach występowania jak największej liczby osób.
Szkoła, znajdujący się przy szkole ośrodek zdrowia oraz kompleks sportowy jest na montaż tego urządzenia jak najbardziej odpowiednim miejscem.

https://gminachojnice.pl/item/13401-inicjatywa-lokalna?fbclid=IwAR1vAlYcXntombtbHaHe6ktjSkJb54DDjk3I0R1FQx1kG2x9Nnrh2paFumk