Komunikat

Informuję, że dnia 14 marca 2022 roku odbyło się w szkole posiedzenie komisji rekrutacyjnej w sprawie przeprowadzenia naboru do klasy I szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 .


Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ww. oddziałów znajdują się do wglądu w sekretariacie i w gablocie przed budynkiem szkoły. Informację uzyskać można również pod numerem telefonu 52 39 73251.

(UWAGA! Zakwalifikowanie się nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału).
Bardzo prosimy rodziców (prawnych opiekunów) o ostateczne potwierdzenie woli zapisu kandydata do oddziału przedszkolnego w formie pisemnej do dnia 21 marca 2022 r. na adres zsncerkiew@gminachojnice.com.pl lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Alicja Kamińska
dyrektor