„Pomyśl, zbuduj, zakręć”

Zabawa konstrukcyjnymi klockami pozytywnie wpływa na rozwój ucznia, zachęcając go do kreatywnego i logicznego myślenia. Stymuluje zmysły, umożliwia ćwiczenie zdolności manualnych oraz koordynacji ręka-oko.