Rekrutacja 2022/23

Uwaga! Szanowni Państwo! 

Od dnia 9 lutego 2022 r. rozpoczynamy rekrutację do naszej szkoły na rok szkolny 2022/2023!

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 23/2022 Wójta Gminy Chojnice z dnia 25 stycznia 2022 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych                       w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojnice. 

Zgłoszenia i wnioski należy składać od dnia 09.02.2022 r. do dnia 11.03.2022 r.

Do każdego zgłoszenia czy wniosku musi być dołączona klauzula informacyjna RODO.

Dokumenty rekrutacyjne w załączeniu:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice nr 23/2022
  2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I
  4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
  5. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy