“Wybór Szkoły Ponadpodstawowej przez ósmoklasistów”

21 września 2021r. rodzice klasy 8a i 8b uczestniczyli w szkoleniu na temat: “Wybór Szkoły Ponadpodstawowej przez ósmoklasistów”, prowadzonej przez p. Alinę Urbańską – doradcę zawodowego ze Szkolnego Ośrodka Kariery KREATOR w Chojnicach. Pani Alina przedstawiła zasady rekrutacji i bogatą ofertę kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, na poziomie technikum lub branżowej szkoły I stopnia oraz w liceum ogólnokształcącym z atrakcyjną ofertą profili. Podobne szkolenie przewidujemy też dla naszych uczniów. Wychowawcy klasy 8a i 8b. Dziękujemy.