“Naszym obowiązkiem jest pamiętać!” – PAMIĘTAMY!

Jak co roku, w pierwszą niedzielę września spotkaliśmy się by uczcić pamięć żołnierzy 18. Pułku Ułanów Pomorskich poległych w szarży pod Krojantami.

W uroczystej mszy św. uczestniczyły Poczty Sztandarowe, rodziny poległych ułanów oraz wielu znamienitych gości. Ważnym punktem uroczystości było przemówienie opiekuna szkolnej Izby Pamięci – p. K. Szark. Spotkanie zakończyło się programem artystycznym w wykonaniu uczniów naszej szkoły.