Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

😍😍 Z radością oczekujemy Waszego powrotu do nauki stacjonarnej.
Pragniemy abyście i Wy również wracali do szkoły bez stresu i przyjemnie spędzili te pierwsze dni w szkole. 🎓

📔📖📚 Nie bójcie się sprawdzania notatek i zeszytów, czy prac klasowych z materiału realizowanego w trakcie nauki przez internet, na jakiś czas wszyscy o tym zapomnimy. Wszystkie ewentualne zaległości będziemy stopniowo i spokojnie nadrabiać.


👨‍🏫👩‍🏫 Na początku skupimy się na nadrabianiu zaległości w relacjach między nami wszystkimi. Odrzucimy na bok telefony i komputery, a na lekcjach skupimy się na projektach, pracach w grupach czy krótkich wyjściach w teren.🌳🌲


Wiemy, że wszyscy potrzebujemy czasu, aby zacząć “normalne uczenie się”. Będzie to wymagało od całej społeczności szkolnej cierpliwości, wzajemnego zrozumienia i ogromnej życzliwości.👍🎓😊

🛎 Oto szczegóły powrotu do nauki stacjonarnej w okresie od 17 maja a 28 maja 2021 r.


➡️ Tryb stacjonarny:
✅klasa VIII – 17 maja – 24 maja 2021 r.
✅klasa IV i VII – 17 – 19 maja 2021 r. oraz 24 maja 2021 r.
✅klasa V i VI – 20 -21 maja 2021 r. oraz 28 maja 2021 r.


➡️ W pozostałe, nie wymienione dni, lekcje dla poszczególnych klas odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


➡️➡️ Oddziały przedszkolne i klasy I -III pracują bez zmian.

➡️➡️ Dowóz dzieci do szkoły będzie funkcjonował normalnie, działać też będzie do końca maja stołówka szkolna.

❗W dniach 25 maja – 27 maja odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty i w tym czasie są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. W te dni szkoła zapewnia jedynie opiekę w świetlicy szkolnej dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić odpowiedniej opieki w domu.

➡️ Od 31 maja 2021 r. wszyscy już będziemy chodzić do szkoły “normalnie”

Pozdrawiamy i nie możemy się już doczekać, aby Was zobaczyć na “żywo” . 😍😊👨‍🏫👩‍🏫🎓

Alicja Kamińska – dyrektor szkoły wraz z nauczycielami i całą obsługą.