Uwaga❗

➡️ Przypominamy, że od wtorku, 4 maja 2021 r. do nauki stacjonarnej wracają klasy I-III.
➡️ Jednocześnie informujemy, że w szkole działać będzie stołówka oraz świetlica. Wprowadzone są także kursy autobusów MZK umożliwiające dowóz dzieci do szkoły.
➡️ Prosimy, o ile jest to możliwe, o ograniczenie przebywanie dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III w świetlicy szkolnej do niezbędnego minimum.
➡️ W związku z budową przy szkole boiska sportowego wszyscy uczniowie i przedszkolaki wchodzą do szkoły głównym wejściem. Rodzice przychodzący po dzieci w dalszym ciągu zobowiązani są do oczekiwania przed budynkiem szkoły.
➡️➡️ Z pozostałymi uczniami spotkamy się w trybie hybrydowym od 17 maja. W przyszłym tygodniu przekażemy stosowny harmonogram.


Do zobaczenia!😊