Komunikat

Zakończyliśmy rekrutację do klas I i oddziałów przedszkolnych na rok 2021/2022.


W przyszłym roku szkolnym planujemy utworzyć dwie klasy pierwsze i trzy oddziały przedszkolne.


Listę dzieci przyjętych wywiesiliśmy w gablocie znajdującej się przy budynku szkoły, wszelkich
informacji udziela również sekretariat szkoły : tel. 523973251, 604558035.