Uwaga❗Nowe zasady organizacji pracy szkoły

W związku z wprowadzanym przez MEN nowymi obostrzeniami dla naszego województwa wprowadzamy od 15 marca nauczanie hybrydowe:

➡️ oddziały przedszkolne i klasa I nadal uczą się stacjonarnie

➡️ klasa II stacjonarnie w dniach 15-17 marca, natomiast w dniach 18-19 w formie zdalnej

➡️ klasa III 15-17 marca nauczanie zdalnie natomiast 18-19 marca w formie stacjonarnej.

➡️ klasy IV- VIII pozostają na nauce zdalnej.

Rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci pozostaje bez zmian, jednakże zalecamy w miarę możliwości skorzystanie w własnego środka transportu. Zwracamy się z prośbą o ograniczenie przebywanie dzieci na świetlicy szkolnej o ile to jest możliwe.

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowalności w naszym województwie sytuacja może ulec zmianie. O wszelkich zmianach będziemy Państwa i uczniów informować poprzez dziennik elektroniczny i stronę szkoły.

Alicja Kamińska – dyrektor szkoły