Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele, Szanowni Państwo

W związku z tym, że do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach dla wszystkich klas szkoły podstawowej informuję, że w dalszym ciągu istnieje możliwość wypożyczenia tabletu na potrzeby nauki zdalnej. Po stronie rodziców leży zabezpieczenie w usługę dostępu do Internetu w domu.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele zdalnie będą pracować przy pomocy platformy G-Suite (Classroom i Meet), do komunikacji z rodzicami w dalszym ciągu będzie służył dziennik Librus.

Oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie tak jak dotychczas.

Nie będzie działać stołówka szkolna, a autobusy MZK będą kursowały wg rozkładu jak w ferie szkolne.

Od poniedziałku, 9 listopada br. nasza szkoła będzie miała obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlicy dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

 

Opieka dla takich uczniów będzie zapewniona od godz. 6.30 do 16.00. W związku z powyższym proszę rodziców/prawnych opiekunów o jak najszybsze poinformowanie wychowawców, które dzieci będą korzystały z opieki świetlicowej od poniedziałku 9 listopada br.

Opieka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i dla potrzebujących uczniów klas I -III (zgodnie z § 2c. rozp. MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) będzie zapewniona w godzinach od 6.30 do 16.00.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwia się również uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Osoby, które potrzebują takich spotkań powinni ustalić ich terminy z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych.

Zajęcia w klasach I – III będą odbywać się zgodnie z podanym przez wychowawców planem zajęć.

Dla uczniów pragnących wypożyczyć książki z biblioteki szkolnej będzie ona otwarta codziennie od godz. 9.00 do 10.00., można też umówić się telefonicznie lub przy pomocy e-mail (biblioteka@spnowacerkiew.pl) w innym terminie.

Z dziećmi, które są objęte pomocą pomocą psychologiczno -pedagogiczną (logopeda, terapia pedagogiczna, rewalidacja) nauczyciele będą się kontaktować indywidualnie.

Sekretariat szkoły pracuje w trybie ograniczonym i będzie dostępny dla interesantów szkoły po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Kontaktować się można również przy pomocy e-mail: zsncerkiew@gminachojnice.com.pl (sekretariat) lub admin@spnowacerkiew.pl (dyrektor)

Telefony do kontaktu: 523974251, 604558035.

Z życzeniami zdrowia

Alicja Kamińska – dyrektor szkoły