Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne 2020-2021! 

 

Szanowni Rodzice, 

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych związane z koniecznością zachowania dystansu społecznego oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, Nasza Szkoła rekomenduje zakup ubezpieczenia szkolnego od wypadków za pomocą dedykowanej sprawdzonej Platformy on-line. By zarejestrować ubezpieczenie czy to nowe czy kontynuację należy skorzystać z poniższego linka uprawniającego do 10% rabatu. 

https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/05143 

Rodzic samodzielnie on-line w 3 minuty za pomocą telefonu lub komputera ( niezbędny jest adres e-mail) dokonuje wyboru i zakupu odpowiadającego mu wariantu ubezpieczenia spośród 6 dostępnych w składkach od 35 zł do 152 zł i opłaca składkę przelewem lub w dowolnej placówce bankowej lub pocztowej ( po wybraniu opcji zapłać później). Polisa przychodzi na maila na jednej polisie można umieścić kilkoro dzieci, korzystając z opcji „ dodaj kolejne dziecko”. 

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo ( komputer/telefon), całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka. 

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są w stosunku do roku ubiegłego o : świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 ( już 2 dni hospitalizacji uprawnia do świadczenia), OIOM – Covid-19, pomoc psychologiczną, koszty odwołania wycieczki szkolnej z powodu choroby lub wypadku. Wyczynowe uprawianie sportów w każdym wariancie łącznie z przynależnością do klubów utrzymane w mocy

Szczegóły w OWU patrz niżej linki. 

OWU: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny 

Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny 

Karta produktu: https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny 

W razie chęci skorzystania z pomocy z Opiekuna Placówki jest możliwość , że za pomocą technologii parowania ekranów , pośrednik pomoże zawrzeć Państwu polisę bezpiecznie dla Państwa bez wychodzenia z domu na odległość za pomocą kodu , który jest generowany na wyżej wymienionej stronie. 

POŚREDNIK OPIEKUN NNW SZKOLNEGO: Barbara Polańska-Matuszek , Tel. 690 950 555 E-mail: bmatuszek@bezpieczny.pl

KOD RABATOWY DEDYKOWANY DLA PLACÓWKI : 05143 

Oferta indywidualnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl dla wychowanków żłobków i przedszkoli oraz dzieci w wieku od 4 miesiąca do 7 roku życia – LINK: https://drive.google.com/file/d/18kajl7YC585kbkc8S8oiu-7Fw53fBLPC/view?usp=sharing

Oferta indywidualnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 7 do 25 roku życia, z obowiązkiem szkolnym – LINK:  https://drive.google.com/file/d/1H33287W7IJlR6EsXcW9dlfy86EqRA0_2/view?usp=sharing