⚠️Uwaga ósmoklasiści! ⚠️ Wydanie zaświadczeń z egzaminu! ⚠️

W dniu 31 lipca 2020 r. od godz. 10.00 do 14.00 będą w sekretariacie szkoły będą wydawane zaświadczenia z wynikami egzaminu po ósmej klasie.

Do szkoły przychodzimy z maseczką na twarzy oraz własnym długopisem do pokwitowania odbioru zaświadczenia.

Jeśli ktoś z uczniów nie mógłby odebrać zaświadczenia w podanym terminie prosimy o kontakt telefoniczny – 523973251.