PEDAGOG DO UCZNIÓW – Informacja dla ósmoklasistów

 

Uwaga!

Uczniowie, którzy urodzili się w 2006 roku i wybierają się do szkoły branżowej
(zawodowej) muszą się zgłosić do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w
Chojnicach, w celu uzyskania opinii potrzebnej do podpisania umowy na praktyki.
Rodzic powinien zadzwonić pod numer tel. do PPP i umówić się na badanie.
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30
89-620 Chojnice
tel. 52 33 44 460
52 33 44 464
515 262 977(kom.)
Sekretariat czynny: od poniedziałku- czwartku 7.00- 17.00
piątek 7.00- 16.00

Przekazuję również ulotki informacyjne na temat
AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „
POMERANIA” W CHOJNICACH